تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
بررسی وضعیت بازار و سهم بازار در گروه کالایی ماءالشعیر
تاریخ انتشار اردیبهشت 1399
تعداد صفحات
42
تهران
قیمت:
‎۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان