تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
بررسی بازار غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی و رفتار مصرف‌کنندگان
تاریخ انتشار خرداد 1400
تعداد صفحات
45
تهران
قیمت:
‎۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان