تصویر
بررسی وضعیت مصرف و نظام تعرفه گذاری برق در بخش خانگی
بررسی وضعیت مصرف و نظام تعرفه‌گذاری برق در بخش خانگی
تاریخ انتشار اسفند 1402
تعداد صفحات
24

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، یکی از چالش‌های فعلی بخش انرژی کشور، بالا بودن شدت انرژی است که به معنی سهم بالای انرژی در مصارف غیر مولد و همچنین بهره‌وری پایین در بخش‌های مولد است. در سال‌های اخیر شاخص شدت مصرف انرژی در ایران روند افزایشی و در دنیا روند کاهشی داشته است. عوامل بسیاری در این مسئله اثرگذارند و یکی از این عوامل، وضعیت الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مؤثر در کنترل مصرف انرژی در این بخش، نظام تعرفه‌گذاری باشد. از طرف دیگر، حذف یارانه‌های انرژی و افزایش تعرفه‌ها به خصوص در بخش خانگی باعث فشار اقتصادی بر خانوارها شده و تبعات اجتماعی را در پی دارد. در چنین وضعیتی، یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف انرژی بخش خانگی، اجرای نظام افزایش پلکانی تعرفه‌های انرژی است، به طوری که یارانه انرژی برق به مشترکان با مصرف بیش از حد متعارف تعلق نگیرد یا این مشترک‌ها از یارانه کمتری نسبت به مشترکان کم‌مصرف برخوردار شوند. این رویکرد همچنین عدالت در تخصیص یارانه را نیز افزایش می‌دهد. زیرا در صورت اعمال تعرفه ثابت برای انرژی، مشترکان با مصرف بیشتر، از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد. در گزارش حاضر، پس از ذکر مقدمه‌ای در رابطه با روش‌های قیمت‌گذاری برق، مصرف برق در بخش خانگی و تعرفه‌های مربوطه به طورکلی بررسی شده و در پایان به آثار و نتایج افزایش پلکانی تعرفه‌های برق در بخش خانگی اشاره می‌شود.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • روش‌های متداول قیمت‌گذاری برق خانگی
  • بررسی تعرفه‌های برق خانگی
  • نتایج اجرای نظام افزایش پلکانی تعرفه برق
  • سرانه مصرف برق خانگی در استان‌های کشور
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها
تبلیغات