تصویر
پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1401
پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401
تاریخ انتشار اسفند 1402
تعداد صفحات
34

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در ادبیات تخصصی، عبارت‌های محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری تقریبا به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری ( به مفهوم عوامل مؤثر بر تصمیم یک سرمایه‌گذار بالقوه برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه ) به قبل از تأسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار مربوط می‌شود، اما محیط کسب و کار ( مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری که تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند ) به بعد از تأسیس بنگاه مربوط می‌شود. در این گزارش، منظور از امنیت سرمایه‌گذاری، شرایطی است که در آن، اقتصاد کلان ( نرخ تورم، نرخ ارز و... ) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعِمال شود یعنی برای همه و به طور مؤثری اجرا شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، با اثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هر یک از آن‌ها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی‌صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند. در این گزارش ابتدا وضعیت مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 براساس مؤلفه‌های آماری و مؤلفه‌های پیمایشی به صورت تفکیکی بیان شده است و در ادامه شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال 1401 و وضعیت هفت نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک 31 استان مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و در نهایت وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری برای سال 1401 بیان شده است.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری سالیانه
  • وضعیت مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401
  • بررسی وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استانی
  • وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها