تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
بازار بورس آسیا - 2019 - گزارش بازار آسیا
تاریخ انتشار اردیبهشت 1399
تعداد صفحات
14

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهیه شده است، بازار سرمایه نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان شرکت‌هایی که نیاز به دسترسی به منابع مالی دارند با فعالان اقتصادی که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید هستند، دارد. ارزش بازار بورس‌های جهان حدود 85 هزارمیلیارد دلار است و این بازار نقش مهمی در حفظ پس‌انداز خانوارها در سراسر جهان هم دارد. بر این اساس، توجه به تعدادی از پیشرفت‌های مهمی که طی دهه گذشته تحولاتی را در بازارهای جهانی سهام موجب شده‌اند، حائز اهمیت است. از جمله این تغییرات می‌توان به تسلط تعداد کمتری از شرکت‌های بزرگ در بازارهای پیشرفته بورس و ظهور شرکت‌های آسیایی به عنوان بزرگترین کاربران جهان در تامین مالی از طریق تامین مالی بازار سرمایه نام برد.

گزارش پیشرو در مورد بازار بورس آسیا، با ارائه تصویری جهانی در مورد چگونگی استفاده بنگاه‌ها از سرمایه‌های عمومی برای تامین مالی، تجزیه و تحلیلی را از تحولات جهانی و نقش روزافزون بازار سهام آسیا ارائه می‌دهد. همچنین در این گزارش برخی داده‌های مربوط به بازار بورس ایران و مقایسه شاخص‌های آن با بورس‌های برتر آسیا، ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • تحولات بازار معاملات بورس آسیا
  • شاخص‌های مهم بورس‌های منتخب آسیا تا پایان سال 2018
  • سهم بازارهای آسیا در تأمین مالی عمومی بازار سهام جهان
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها