تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
بررسی محیط رقابتی و رفتار مصرف‌کننده در بازار پانسمان‌های مدرن زخم ایران
تاریخ انتشار شهریور 1399
تعداد صفحات
46
ایران
قیمت:
‎۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان