تصویر
تاملی در باب تمدید قرارداد هند در چابهار
تأملی در باب تمدید قرارداد هند در چابهار برپایه رویکردی بدیل به توسعه مکران
تاریخ انتشار دی 1402
تعداد صفحات
6

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، منطقه ساحلی مکران به واسطه قرارگیری در نوار ساحلی دریای عمان دارای موقعیتی خاص است. استفاده از فرصت‌ها و قابلیت‌های توسعه‌ای در کنار موقعیت ژئواکونومیک و استراتژیک آن می‌تواند سود سرشاری را برای این منطقه به ارمغان آورد، اما عدم توجه به منابع و پتانسیل‌ها، منجر به ایجاد محرومیت‌هایی در جمعیت و فعالیت منطقه شده است. اکنون توسعه چابهار و فراتر از آن، پهنه مکران به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. با این حال، روند پیشبرد نقشه راه توسعه چابهار تناسب چندانی با ظرفیت‌های آن ندارد. یکی از ظرفیت‌های مهم پهنه مکران، امکان نقش‌آفرینی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بنادر مهم آن در عرصه بین‌المللی است که یک محور مهم در این موضوع، کارسپاری توسعه بندر چابهار به کنشگران و ذی‌نفعان خارجی است. این موضوع همواره محل تأمل سیاستگذاران کشور بوده است و اکنون نیز در آستانه تمدید قرارداد شرکت‌های هندی در چابهار، این موضوع مجددا محل تضارب آرای صاحب‌نظران قرار گرفته است. این گزارش سعی می‌کند موضوع تمدید قرارداد هند در چابهار را بر پایه رویکردی بدیل به توسعه مکران مورد نقد و بررسی قرار دهد. برای این منظور ابتدا یک مقدمه با موضوع سطوح کنش بر مدار کریدور یا کمربند اقتصادی ارائه شده و پس از آن، دو زاویه نگاه به چابهار براساس سطوح کنش بر مدار کریدور مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در بخش سوم، توافق ایران و هند برای توسعه بندر چابهار از منظر فنی و راهبردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در انتها مفاد گزارش جمع‌بندی شده و توصیه سیاستی ارائه می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • سطوح کنش بر مدار کریدور یا کمربند اقتصادی
  • دو زاویه نگاه به چابهار براساس سطوح کنش بر مدار کریدور
  • ارزیابی فنی و راهبردی توافق ایران و هند برای توسعه بندر چابهار
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها