تصویر
برآورد انتظارات تورمی
مروری بر اهمیت برآورد انتظارات تورمی و روش‌های اندازه‌گیری آن در ایران
تاریخ انتشار بهمن 1402
تعداد صفحات
30

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، متغير تورم انتظاري، متغير بسيار مهمي در سياست پولي است. نرخ بهره حقيقي كه ابزار سياست پولي است از كسر تورم انتظاري از نرخ بهره اسمي به دست مي‌آيد. بنابراين درك انتظارات تورمي مردم كه متغير تورم انتظاري را مي‌سازد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. به همين جهت است كه سياست‌گذار پولي براي كنترل تورم، تورم انتظاري را هدف قرار مي‌دهد، زيرا اين تورم انتظاري است كه نرخ تورم در آينده را جهت‌دهي مي‌كند. در كشورهاي مختلف دنيا، تغييرات تورم انتظاري به طور مرتب رصد شده و مانند ساير متغيرهاي اقتصادي به انتشار عمومي مي‌رسد. اما متأسفانه در ايران تاكنون مدل دقيقي براي برآورد تورم انتظاري وجود نداشته و يا حداقل انتشار عمومي و هدف‌گذاري تورمي براساس آن صورت نگرفته است. از اين رو در اين گزارش به بررسي روش‌هاي برآورد انتظارات تورمي و امكان سنجي پياده‌سازي آن‌ها با توجه به قيد محدوديت داده در ايران مي‌پردازيم. در اين گزارش سه روش معمول تخمين انتظارات تورمي با استفاده از ادبيات اقتصادي و تجارب ديگر مراكز پژوهشي معرفي مي‌شود که شامل استفاده از روش پرسشنامه‌اي براي تخمين ديدگاه مصرف كنندگان،  استفاده از قيمت‌هاي اوراق بهادار و استفاده از نتايج كليدواژه‌هاي جستجوهاي اينترنتي می‌باشد.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • برآورد تورم انتظاری
  • مدل‌سازی بر اساس داده‌های گوگل ترندز
  • مدل‌سازی بر اساس بازارهای مالی
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها