تصویر
مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی شناخت اتحادیه اروپا
مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی: شناخت اتحادیه اروپا و رویکرد بدیل تعامل
تاریخ انتشار دی 1402
تعداد صفحات
40

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بدون تردید اتحادیه اروپا را می‌توان جزء بلوک‌های اقتصادی مهم دانست و اذعان داشت که از مهم‌ترین شرکای تجاری سایر کشورهای تأثیرگذار در عرصه تجارت بین‌الملل است. از این رو شناخت این اتحادیه و اطلاع از آخرین تغییرات روابط تجاری و سیاست‌های تجاری آن، شناخت شرکای تجاری مهم، کالاهای وارداتی و صادراتی این اتحادیه، برای ایران قطعاً نکات درخور توجهی خواهد داشت. ایران و اتحادیه اروپا از گذشته تا امروز روابط تجاری پر فرازونشیب داشته‌اند که بررسی این تعامل در طول زمان می‌تواند دید بهتری به سیاستمداران در راستای اتخاذ رویکرد در مقابل این اتحادیه بدهد. بنابراین این گزارش برای این منظور در 4 بخش تهیه شده که در بخش اول، ابتدا به شناخت اجمالی اتحادیه اروپا پرداخته خواهد شد، در بخش دوم، روابط اتحادیه اروپا با کنشگران اصلی جهان بررسی خواهد شد، در بخش سوم، تجارت این اتحادیه با کشورهای منتخب بیان شده و در بخش آخر به نسبت ایران و اتحادیه اروپا در مسیر طی شده و رویکرد بدیل اشاره خواهد شد.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • شناخت اجمالی اتحادیه اروپا
  • روابط اتحادیه اروپا با کنشگران اصلی جهانی
  • تجارت اتحادیه اروپا با کشورهای منتخب
  • نسبت ایران و اتحادیه اروپا
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها