افزایش داده‌های غیرواقعی

افزایش داده‌های غیرواقعی

با افزایش سرعت انقلاب هوش مصنوعی، داده‌های مصنوعی و غیرواقعی در بخش تحقیقات رو به افزایش است.

حدود یک سال و نیم از زمانی که چت‌بات‌های هوش مصنوعی مولد (AI) که توسط مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) به جریان اصلی تبدیل شده‌اند، می‌گذرد اما تاثیر آن‌ها بر جهان و صنعت تحقیقات بسیار عمیق به نظر می‌رسد و همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که تغییرات بیشتری در راه است. بدین معنی که داده‌های مصنوعی و غیرواقعی که توسط برخی پیش‌بینی می‌شود مرحله بعدی انقلاب هوش مصنوعی خواهد بود.

داده‌های ترکیبی، به طور کلی، اطلاعاتی هستند که به طور مصنوعی و معمولاً توسط الگوریتم‌ها به جای رویدادهای دنیای واقعی، تولید می‌شوند. داده‌های ترکیبی را می‌توان تا حدی برای اعتبارسنجی مدل‌های ریاضی یا آموزش مدل‌های یادگیری ماشین و LLM استفاده کرد. در یک موضوع تحقیقاتی، استفاده از آن در نهایت می‌تواند منجر به ایجاد شخصیت‌های مصنوعی و غیرواقعی به منظور جایگزینی یا تقویت پاسخ‌دهندگان یک تحقیق انسانی شود.

انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 جذابیت جایگزینی روش‌های تولید دستی کم بازده و زمان‌بر را با کالاهای کارخانه‌ای و ماشینی نشان داد و برخی استدلال می‌کنند که داده‌های مصنوعی می‌تواند به تحریک انقلابی مشابه کمک کند.