بیانیه اعلام سرمایه‌پذیری از گروه دنیای اقتصاد

سوبازار به عنوان اولین و تنها مرکز عرضه گزارش‌های بازار ایران رسالت اصلی خود را ترویج گفتمان تحقیقات بازار و گردهم آوری کلیه ذینفعان این صنعت تعریف نموده است. برای دستیابی به این هدف و به عنوان یک پلتفرم تحقیقات بازار که نقش حلقه واسط مابین شرکتهای تحقیقات بازار و سازمانهای کار فرما را ایفا می کند سعی کرده ایم که با تعریف مشخص نقاط اتصال این زنجیره ارزش افزوده ای در صنعت تحقیقات بازار ایران خلق نماییم
اینک مفتخریم که اعلام نماییم در راستای اهداف تسهیل گری در امر تحقیقات بازار مرکز نوآوری و شتابدهی گروه دنیای اقتصاد به عنوان بزرگترین گروه رسانه ای کشور در حوزه اقتصاد و تجارت، اقدام به سرمایه گذاری در سو بازار نموده است
بر این باوریم که با ورود گروه دنیای اقتصاد به صنعت تحقیقات بازار می توانیم سرعت رسیدن به اهداف تعریف شده مان در سو بازار که خلق زنجیره ارزش در صنعت میباشد را افزایش دهیم و نقش پررنگ تحقیقات بازار بر سودآوری کسب و کارها را بیش از پیش خاطرنشان کنیم.

به امید اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ تحقیق محوری در سازمان‌های ایران