تصویر
نگاهی به وضعیت بخشهای عمده اقتصاد ایران
نگاهی به وضعیت بخش‌های عمده اقتصاد ایران: بخش معدن
تاریخ انتشار آبان 1402
تعداد صفحات
18

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها است که رشد آن می‌تواند به عنوان یکی از محرکه‌های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. نقش مستقیم معدن در توسعه اقتصادی شامل ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، جبران خدمات نیروی کار و سرمایه، تقویت فعالیت‌های کارآفرین و افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما سهم معدن در اقتصاد بسیار بیشتر از اثرات مستقیم آن می‌باشد. این گزارش به بررسی بخش معدن می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • جایگاه منابع معدنی ایران در جهان
  • مهم‌ترین منابع ایران
  • توزیع استانی معادن کشور
  • ارزش افزوده معادن کشور
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها
تبلیغات