تصویر
چالشها و راهکارهای مدیریتی حفاظت از جنگلهای حرا در کشور
چالش‌ها و راهکارهای مدیریتی حفاظت از جنگل‌های حرا در کشور
تاریخ انتشار اسفند 1402
تعداد صفحات
32

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در میان بوم‌سازگان‌های طبیعی واقع در نواحی ساحلی جهان، زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌های حرایی از مهم‌ترین آن‌ها بوده و دارای طیف وسیعی از کارکردهای اکولوژیک و بهره‌برداری‌های انسانی هستند. به‌رغم این اهمیت‌ها، در سطح جهانی 35 تا 50 درصد از این زیستگاه‌های ساحلی منحصربه‌فرد در طول سه دهه گذشته تخریب شده یا از بین رفته‌اند. برآوردها گویای این واقعیت است که عوامل تنش‌زای انسانی عامل اصلی تهدیدکننده سلامت این بوم‌سازگان بوده و سهم این عوامل تا بیش از پنج برابر عوامل تخریب طبیعی تخمین زده می‌شود. تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز در این اکوسیستم‌ها، از جمله مهم‌ترین تهدیدات ناشی از فعالیت‌های انسانی در جهان است که در سال‌های اخیر در ایران به مشابه سایر کشورها با بی‌توجهی به این موضوع، تشدید شده است. با توجه به ارزش و کارکردهای متعدد این جنگل‌ها، حفاظت از این اکوسیستم‌ها امری ضروری و الزامی است و این خود، اتخاذ تدابیر، تصمیمات و اقدامات خاصی را طلب می‌کند .از این رو شناخت ارزش‌های این اکوسیستم امری مهم است که در گزارش حاضر، پس از بررسی اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی این درختان و عوامل تهدیدکننده آن‌ها، به ارائه پیشنهادهایی به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری بهینه و پایدار از این اکوسیستم‌ها پرداخته شده است.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • تهدیدها و مخاطرات جنگل‌های حرا
  • احیا و بازسازی جنگل‌های حرا
  • تهدیدهای رایج حرا در سطح جهانی
  • تخریب جنگل‌ها و خشکاندن دریا در محدوده واجد جنگل‌های حرا
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها