تصویر
ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
تاریخ انتشار بهمن 1402
تعداد صفحات
24

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، صیانت از آرمان شهدا و تکریم فرهنگ ایثار و شهادت از جمله مهم‌ترین زیربناهای تقویت نظام اسلامی و تحکیم قوای اخلاقی و انسانی در جامعه ایرانی است. یکی از مهم‌ترین مصادیق تحقق این رسالت در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، صیانت از جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان، در قالب ارائه خدمات متنوع شهروندی در ساحت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. بدین منظور و برای تعیین چارچوب ارائه خدمات به این قشر معزز، قوانین و مقررات متنوعی در کشور وضع شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشتمل بر هفتاد و شش ماده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت چهار سال به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شد. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن به استناد مفاد ماده 47 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شد. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در هشت فصل تنظیم و تصویب شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده 74 این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی آن در قالب سلسله گزارش‌هایی ارائه شده است. این پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل هشتم ( منابع مالی و نظارت ) خواهد پرداخت. در این راستا، در ابتدای گزارش به شکل خلاصه موضوع فصل، عملکردها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای قوانین ذکر شده در حوزه منابع مالی و نظارت در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بررسی می‌شود و سپس ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی اجرای احکام قانونی یاد شده، به تفکیک مواد و تبصره‌ها، به تفصیل در جداول مربوطه بررسی و ارائه می شود. در پایان گزارش نیز پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین مذکور و بهبود عملکرد دستگاه‌های متولی، پیرامون فصل هشتم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ارائه می‌شود.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • منابع مالی و نظارت
  • وضعیت اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها
تبلیغات