تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
بررسی حضور ویترینی و فروشگاهی غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی
تاریخ انتشار خرداد 1400
تعداد صفحات
23
تهران
قیمت:
‎۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان