تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
وضعیت گاز فلرشده در ایران و جهان - گزارش بازار ایران
تاریخ انتشار مرداد 1399
تعداد صفحات
7

 طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهیه شده است، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی که در جولای 2020 منتشر شده، حجم گاز فلر شده جهانی در سال 2019 به 150 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال 2018 افزایش 3 درصدی داشته که این افزایش بیشتر ناشی از افزایش 23 درصدی گاز فلرشده در ایالات متحده آمریکا بوده است. ایران در سال 2019 چهارمین کشور از منظر تولید گاز فلرشده در جهان است که پس از کشورهای روسیه، عراق و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. حجم گاز فلرشده ایران در سال 2019 حدود 13.8 میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال 2018 حدود 20 درصد کاهش داشته است؛ به نظر می‌رسد کاهش حجم گاز فلر در ایران به علت کاهش تولید نفت بوده است. شدت فلرشدن گاز در ایران که از سال 2018 روند افزایشی در پیش گرفته در سال 2019 به حدود 10.8 مترمکعب در هر بشکه رسیده است. گزارش حاضر به بررسی حجم گاز فلرشده در جهان، ایران و برخی کشورها می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • روند تولید گاز فلر در جهان
  • روند گاز فلرشده در کشورها
  • شدت فلرسوزی در 30 کشور برتر در حجم گاز فلر
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها
تبلیغات