تصویر
جامعه پلتفرمی و اقتصاد پلتفرمی
جامعه پلتفرمی و اقتصاد پلتفرمی: سیاست‌گذاری اقتصادی در دنیای پلتفرم‌ها چه جوانبی دارد؟
تاریخ انتشار آبان 1402
تعداد صفحات
28

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، جهان در حال گذر از یک انقلاب اقتصادی جدید است که اقتصاد، کسب و کار، بازار کار و زندگی روزمره ما را مختل می‌کند، به گونه‌ای که از زمان انقلاب صنعتی دیده نشده است. نقش بازار کار دیجیتال با توجه به نوآوری‌های تکنولوژیکی و افزایش اتصال آنلاین در حال افزایش است. در قلب این تغییر، ظهور اقتصاد پلتفرمی درون جامعه پلتفرمی است. کارگران از طریق پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های برونسپاری آنلاین در این به اصطلاح اقتصاد پلتفرمی کار پیدا می‌کنند. در حالی که سال‌ها در مورد اقتصاد گیگ صحبت می‌شد، ظهور اقتصاد از طریق پلتفرم‌های دیجیتال نسبتاً جدید است. با تکامل اقتصاد پلتفرمی، فرصت‌های جدید و همچنین چالش‌های جدیدی وجود دارد که پیچیدگی‌های بیشتر به وجود می‌آورند. برای فهم و شناخت این پیچیدگی‌ها و چالش‌ها، پیش از هر چیز لازم است تا مفاهیم اصلی و کلیدی مربوط به این تحولات به درستی فهم شوند. سیاستگذاری در حوزه‌های خرد و کلان اقتصادی و همچنین مدیریت کسب و کار در این دوران جدید، بدون فهم درست از این مفاهیم ممکن نیست. در مرکز این مفاهیم، دو عبارت جامعه پلتفرمی و اقتصاد پلتفرمی قرار دارند. در این گزارش ضمن بررسی این دو مفهوم، وضعیت برخی کسب و کارها به عنوان مطالعات موردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • جامعه پلتفرمی و اقتصاد پلتفرمی
  • طبقه‌بندی پلتفرم‌های کار دیجیتال در اقتصاد پلتفرمی
  • دیدگاه‌های مختلف راجع به اقتصاد پلتفرمی
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها