تصویر
بررسی چالشها و راهکارهای صنعت بیمه در دوران پساتحریم
بررسی چالش‌ها و راهکارهای صنعت بیمه در دوران پساتحریم
تاریخ انتشار شهریور 1401
تعداد صفحات
65

طبق این گزارش که توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است، تحریم‌ها طی دو دهه گذشته چالش برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم‌ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخته است. توافق برجام و بازگشت احتمالی طرفین به آن و در نتیجه رفع تحریم‌ها و ورود کشور به جامعه بین‌المللی، فرصت‌های جدید و پیامدهای مهمی را برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت. با وجود آن که به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها فرصت مناسبی برای خروج ایران از رکود و ایجاد رشد اقتصادی فراهم می‌آورد، اما عدم آمادگی لازم و برنامه‌ریزی هدف‌مند جهت بهره‌برداری از فرصت مذکور می‌تواند منافع این فرصت را کمرنگ نموده و حتی تهدیدهایی را بر بازار مالی و پولی کشور تحمیل نماید. تحریم‌ها موجب محدود شدن بازارهای اتکایی جهانی برای صنعت بیمه ایران و به تبع آن انعقاد قرارداد با بیمه‌گران اتکایی با رتبه پایین و یا فاقد رتبه از موسسات معتبر بین‌المللی و مشکلات بیمه دریایی و ایجاد محدودیت برای دستیابی به تکنولوژی روز و برقراری ارتباط با بازارهای بین‌المللی شده است و رفع آن‌ها می‌تواند موجب رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش ارزش پول ملی، افزایش درآمد سرانه، افزایش پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک اعتباری، کاهش ریسک سیاسی و تجاری و انتقال فناوری و بهبود فضای اقتصادی گردد و در صورت آمادگی صنعت بیمه می‌تواند موجب بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه، تعاملات بیشتر با بیمه‌گران خارجی، امکان سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش دانش بیمه‌ای، انتقال ریسک، تعدیل ضریب خسارت و خلق محصولات، خدمات و پوشش‌های جدید بیمه‌ای و افزایش تقاضای بیمه و ضریب نفوذ بیمه گردد. عبور از تحریم منافع زیادی برای صنعت بیمه خواهد داشت اما عدم آمادگی برای رویارویی با این تغییر می‌تواند تهدیدهایی را متوجه صنعت نماید که امکان از دست دادن بازار، هم در حوزه بیمه‌های مستقیم و هم در بخش بیمه‌های اتکایی، ایجاد بازار فرارقابتی و افزایش انتظارات مشتریان، بخشی از آن است. لذا آمادگی برای شرایط پس از تحریم‌ها می‌تواند کمک شایانی را جهت بهبود و افزایش عملکرد بخش‌های مختلف صنعت بیمه کشور داشته باشد. در این گزارش سعی شده است نظر خبرگان صنعت بیمه در خصوص چالش‌های صنعت در دوران تحریم و پساتحریم در 5 حیطه استراتژی‌ها و برنامه‌های صنعت بیمه، ساختار، فرآیندها و آئین نامه‌های مورد استفاده در صنعت بیمه، مهارت و دانش سرمایه‌های انسانی، فرهنگ سازمانی و فناوری مورد استفاده در صنعت بیمه جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل شود و راهکارهای پیشنهادی جهت رویارویی بهینه با این رخداد جهت استفاده سیاست‌گذاران پیشنهاد گردد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • اثرات تحریم
  • اولویت بندی چالش‌ها و راهکارها
  • فرهنگ سازمانی
  • تحلیل اثرات کلی تحریم‌ها بر صنعت بیمه کشور
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها