تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
ممیزی فروشگاه‌های خرده‌فروشی جهت بررسی وضعیت بازار فعلی، قیمت برندها و سهم بازار آدامس
تاریخ انتشار اردیبهشت 1399
تعداد صفحات
38
تهران
قیمت:
‎۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان