تصویر
نقش تعاونیها در اقتصاد مقاومتی
نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مقاومتی: راهکارهای ارتقای بهره‌وری تعاونی‌های دانش‌بنیان در مسیر اقتصاد ملی
تاریخ انتشار اردیبهشت 1403
تعداد صفحات
29

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، تعاونی‌های دانش‌بنیان علاوه بر بهره‌مندی از تمام مزایایی که بر سایر شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مترتب است مانند خلاقیت، نوآوری، ایجاد پویایی و پایداری در اقتصاد، از ویژگی‌های منحصربه فردی نیز برخوردارند که به آن‌ها کمک می‌کند تا کارکردی ویژه در پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند. توجه داشتن تعاونی‌ها به اهداف اجتماعی، خیر عمومی و نیز شیوه اجتماعی سازماندهی تعاونی‌ها ظرفیت ویژه‌ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند. گزارش حاضر نشان می‌دهد سیاست‌ها و قوانین حوزه تعاونی‌های دانش‌بنیان با لحاظ کردن این موضوع یعنی اثر وجه اجتماعی تعاونی‌های دانش‌بنیان در اقتصاد مقاومتی می‌توانند زمینه را برای قرار گرفتن تعاونی‌های دانش‌بنیان در جای ویژه خودشان فراهم کنند. جایی که بیشترین سودمندی را برای خود این شرکت‌ها و برای منافع اقتصاد ملی فراهم می‌آورد. براساس نتایج این تحقیق لازم است قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که قریب دو دهه پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات جدید صحنه اقتصادی کشور نوشته شده است، بر اساس نیازها و ضرورت‌های پیش رو، به خصوص در حوزه بازتعریف تعاونی‌ها، توانمندسازی، آموزش، حمایت‌های مالی و غیرمالی از تعاونی‌ها بازنویسی شود. 


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • نسبت تعاونی‌های دانش‌بنیان با اقتصاد مقاومتی
  • کارويژه تعاونی‌های دانش‌بنیان در پیگیری قدرت ملی
  • گزاره‌های اساسی در اقتصاد مقاومتی
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها